Tôi vừa xin được visa Hàn Quốc diện du lịch tự túc, loại single. Theo tôi được biết thì tôi chỉ được ở Hàn Quốc tối đa là 30 ngày thôi. Vậy trong trường hợp tôi muốn ở thêm thì có cách nào gia hạn thêm thời gian hay không?