Tôi đi công tác Hàn Quốc rất thường xuyên. Vì vậy, tôi muốn xin visa multiple 5 năm, thủ tục có khó khăn không?